Truckut­bildning
A-B

Truckförarutbildning enligt läroplan TLP 10 Kursen syftar till att ge deltagaren de teoretiska och praktiska grundläggande kunskaper inom materialhantering med truck, som möjliggör att denna kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som människor i truckens närhet. Kursen syftar också till att uppfylla de krav som finns i Arbetsmiljölagen (AFS 2006:5 användning av truckar), samt kraven som de olika parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om i TLP 10.

Förkunskaper:

För att köra truck man ska vara minst 18 år (i vissa fall kan man få köra truck redan vid 16 års ålder om man genomgått utbildningen samt fått ett skriftligt medgivande från vårdnadshavaren). Deltagaren ska också ha tillräckliga kunskaper och färdigheter (i tillämpliga delar) som krävs för att få körkort. Man ska helst ha körkort, för att köra truck på väg krävs minst traktorkort eller AM -Körkort. Dessutom bör man ha gott omdöme, ansvarskänsla, god syn, bra rygg, psykisk balans. Reglerna för detta finns på Arbetsmiljöverkets författningssamling om minderåriga i arbetslivet.Kursplan:

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig generellt till personer som i sitt arbete har behov av att framföra en truck.

Boka nu

Kursplan:

Trucktyper

Truckens konstruktion

Truckens stabilitet

Godshantering

Materialhantering

Daglig tillsyn

Trafik-och sakerhetregler

Arbetarskydd

Farligt gods

Ett ergonomiskt arbetssätt

Teoretiskt slutprov

Truckkörning och praktiskt slutprov

Efter avslutad utbildning:

Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov utfärdar truckinstruktören ett truckkort, som visar att föraren genomgått utbildningen i fråga och klarat proven. På truckkortet anges vilken/vilka truck typer eleven övat med och blivit godkänd för.

Schema:

Del 1 / Teori online

Del 2 / Praktiskt övning (Elektronvägen 1 114 49 Huddinge )

Kontakta oss

Tel: 010-178 27 82

E-post: info@etaitruck.se

Liftutbildning Grundutbildning

Syftet:

Med vår liftutbildning är att förbereda deltagarna så att de efter kursens slut kan välja lämplig maskin för olika arbetsmoment. Utbildningen syftar även till att förebygga olyckor vid användning av liftar genom ökad kunskap samt korrekt användning av fallskydd i liften.

Målgruppen:

För vår liftutbildning innefattar alla som använder mobila arbetsplattformar, inklusive arbetsledare och skyddsombud som behöver kunna planera arbete med och runt liftar.

Boka nu

Förkunskapskra­ven:

Deltagarna måste vara minst 18 år gamla, och ha god förståelse för det svenska språket. Inga andra förkunskaper krävs.

Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om

Maskintyper

Liftens uppbyggnad och konstruktion

Kontroll och besiktning

Arbetssätt och handhavande

Daglig tillsyn

Arbetsskydd och lagar

olycksstatistik

Efter avslutad:

liftutbildning och godkänt prov kommer deltagarna att tilldelas ett utbildningsbevis för mobil arbetsplattform i kategorierna 1A, 1B, 3A och 3B. Utbildningsbeviset rekommenderas att ha en giltighetstid på 5 år. Om giltighetstiden har löpt ut rekommenderas en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med 5 års giltighetstid.

Kursdokumentation:

Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2013.

Pris: 2490 kr ex moms

Hjullastare utbildning

Mål:

Utbildningens syfte är att tillhandahålla nödvändiga kunskaper och färdigheter

att lasta, bära och lossa gods med en hjullastare som är utrustad med pallgafflar eller liknande lyftaggregat på plana och hårdgjorda underlag Denna behörighet följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 om Användning av truckar och TLP-10. Utbildningen består av en teoretisk del med skriftligt slutprov samt en praktisk del med övningsmoment och slutprov.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till personer som behöver grundläggande kunskaper och färdigheter för att köra hjullastare yrkesmässigt. Den inkluderar också säkerhetsfrågor och tillsyn av maskinen.

Boka nu

Ingår i kursen:

Kursen inkluderar material samt utfärdande av utbildningsbevis.

Kursinnehåll:

Utbildningen omfattar bland annat:

Daglig tillsyn

Fortlöpande tillsyn

Ansvar, försäkringar

Arbetsmiljölagstiftning

Maskinens konstruktion

Ergonomi

Brandskydd

Trafikregler

Pallgaffelhantering

Lastning med skopa

Redskap

Efter avslutad utbildning:

Efter avslutad utbildning tilldelas deltagarna ett utbildningsbevis eller intyg som bekräftar deras deltagande och prestationer under kursen

Kurslängd:

1 – 2 dagar Beroende på förkunskaper och erfarenhet

Pris: 4990 SEK

  • Lagar och föreskrifter

  • Riskbedömning och analyser

  • Val av lift

  • Genomgång av liftens funktioner

  • Daglig tillsyn

  • Användning av fallskydd i lift (sele, kopplingsfunktioner)

  • Evakuering- och räddningsplan

  • Nödsänkning

  • Hantera olika typer av liftar (saxlift, skylift, med flera)

Hör av dig till oss idag

Vill ni komma i kontakt med oss vänligen fyll i kontaktformulär nedan och sedan tryck på skicka knappen. Vi kommer att höra av oss så snart som möjligt.

Namn
E-post
Mobil nr
Företag
Skriv ett meddelande

DONE!

Your application has been successfully sent
Oops! Something went wrong while submitting the form.